Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Llenwch y ffurflen isod os ydych chi'n cynnig gwasanaethau busness yn ardal Caerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg.