Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Cynllun Gofal Gwyliau Ysgol Treganna.

Cynllun Gofal diwrnod cyfan ar gyfer plant ysgol gynradd sydd rhwng oedran Dosbarth Derbyn (Medi 2022) a Blwyddyn 6.

BYDD Y CYNLLUNIAU NESAF YN YSTOD GWYLIAU'R HAF (Does dim cynllun dros y Sulgwyn eleni).

 

Cynllun Gofal Gwyliau Ysgol Melin Gruffydd.

Cynllun Gofal diwrnod cyfan ar gyfer plant ysgol gynradd sydd rhwng oedran Dosbarth Derbyn (Medi 2022) a Blwyddyn 6.

BYDD Y CYNLLUNIAU NESAF YN YSTOD GWYLIAU'R HAF (Does dim cynllun dros y Sulgwyn eleni).