Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Cynnig cyfleoedd i bobl ifanc barhau i ddefnyddio’r Gymraeg. Byddwn yn:

  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • ehangu ein dewis o gyfleoedd i bobl ifanc Caerdydd gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg
  • hoi cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth amrywiol o fewn ein rhaglenni
  • adnabod ardaloedd lle mae angen ehangu’r ddarpariaeth
  • trefnu gweithgareddau mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Caerdydd
  • creu partneriaethau gweithredol cryf

Fforwm Ieuenctid CFTi

Ydych chi yn 13-18 oed ac eisiau fod yn rhan o Fforwm Ieuenctid Cymraeg?

Ymunwch a ni!

Pris: Am Ddim

Clwb Ieuenctid - CFTi!

Clwb Ieuenctid Cymraeg CFTi!

Ymunwch a ni yn CAVC, Ystafell Lles, CF10 5FE pob nos Fercher o 4:30yh-6:30yh!

Pris: Am Ddim

Clwb Ffasiwn 10 Wythnos

Yn y cwrs ffasiwn 10 wythnos hwn byddwch yn cael eich cyflwyno i'r hanfodion dylunio ffasiwn drwy ymchwil, dogfennu syniadau trwy lyfrau braslunio a dysgu ffyrdd creadigol o ddarlunio ffasiwn.

Byddwch yn datblygu eich darluniadau a chreu samplau ffabrig a fydd yn helpu i ddylunio sgiliau cyflwyno ar gyfer eich portffolio!

Pris: £60