Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Baner CFTi

Rydym yn falch o fod yn rhan o'r ddarpariaeth Ieuenctid Cymraeg, 'CFTi' yma yn y ddinas!

Dyma bartneriaeth newydd sbon rhyngddom ni'r Fenter, 'Urdd Caerdydd a'r Fro' a 'Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd'!

 

Clybiau Gruff yn Ysgol Bro Edern

Clybiau YBE

Clybiau Gruff yn Ysgolion Ail Iaith

Clybiau YAI

Clybiau YAI (1)

Swyddog Ieuenctid

Llun am lanyard

Dyma Gruff, Swyddog Ieuenctid ein Menter! Fel rhan o dîm CFTi, mae ei rôl yn ffocysu ar ehangu ein darpariaeth Cymraeg yn Ysgolion Cymraeg ac Ail Iaith o dalgylch Bro Edern.

Dyma'r ysgolion rydym ni'n gwasanaethu yn nwyrain y ddinas:

-  Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
-  Ysgol Uwchradd Caerdydd
-  Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi
-  Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant
-  Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant
-  Ysgol Uwchradd Y Dwyrain