Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Amser Stori

Pris: Am Ddim

Does dim angen archebu lle. Yn rhedeg bob wythnos yn ystod tymor ysgol.

Prynhawn Llun: Hyb Llyfrgell Ganolog, 13:30

Bore Mawrth: Hyb Grangetown, 10:00

Bore Iau: Llyfrgell Pen-y-lan, 10:00

Prynhawn Gwener: Hyb Rhiwbeina, 12:30

Prynhawn Gwener: Hyb yr Eglwys Newydd, 14:00

Deffro’r Synhwyrau - Penarth

Dewch a'ch babi i weld, clywed, arogli ac archwilio yn Llyfrgell Penarth.

Pris: £15

Bwrlwm Tafwyl 2024

Hwyl am ddim i deuluoedd dros y penwythnos yn Tafwyl! Dere draw o 11am tan 6pm - chwaraeon, celf a chrefft, gweithgareddau lles, llwyfan ysgolion, gweithgareddau partneriaid a mwy!

Pris: Am Ddim

Picnic Plant Ffrinj Tafwyl

Dewch am bicnic llawn hwyl a sbri yng nghwmni Siân o Do Re Mi!

Pris: Am Ddim

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Rhestr o weithgareddau ar gyfer plant o dan 4 a’u rhieni / gwarchodwyr yng Nghaerdydd.

Pris: Am Ddim

Amser Stori

Dewch a’ch plant bach i gael stori, canu, dawnsio a chymdeithasu!

Pris: Am Ddim

Deffro’r Synhwyrau

Dewch i weld, clywed, arogli ac archwilio gyda Gwennan yn Hyb Rhydypennau.

Pris: Am Ddim