Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Bygi Heini

Pris: £26

Dere a dy fabi gyda ti i ymarfer corff yn yr awyr iach, gyda'r hyfforddwr personol ffantastig, Maria Shopland Pride. Cyfle i deimlo'n iach, gwella dy ffitrwydd a gwneud ffrindiau newydd. 

6 sesiwn bob bore Gwener, yn dechrau ar 12 Ebrill. DIM SESIWN AR 3 MAI.

Bydd y sesiynau yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae croeso i ddysgwyr.

Cofia drafod gyda dy feddyg / bydwraig / ymwelydd iechyd cyn dechrau dosbarth ymarfer corff newydd.

Darllena yr Asesiad Risg Bygi Heini Risk Assessment 2-4-24

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Provisional Spaces Available: 16

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Deffro’r Synhwyrau - Penarth

Dewch a'ch babi i weld, clywed, arogli ac archwilio yn Llyfrgell Penarth.

Pris: £15

Bwrlwm Tafwyl 2024

Hwyl am ddim i deuluoedd dros y penwythnos yn Tafwyl! Dere draw o 11am tan 6pm - chwaraeon, celf a chrefft, gweithgareddau lles, llwyfan ysgolion, gweithgareddau partneriaid a mwy!

Pris: Am Ddim

Picnic Plant Ffrinj Tafwyl

Dewch am bicnic llawn hwyl a sbri yng nghwmni Siân o Do Re Mi!

Pris: Am Ddim

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Rhestr o weithgareddau ar gyfer plant o dan 4 a’u rhieni / gwarchodwyr yng Nghaerdydd.

Pris: Am Ddim

Amser Stori

Dewch a’ch plant bach i gael stori, canu, dawnsio a chymdeithasu!

Pris: Am Ddim

Deffro’r Synhwyrau

Dewch i weld, clywed, arogli ac archwilio gyda Gwennan yn Hyb Rhydypennau.

Pris: Am Ddim