Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Clwb Ieuenctid - CFTi!

Pris: Am Ddim

Swyddog Ieuenctid

Llun am lanyard

Dyma Gruff, Swyddog Ieuenctid ein Menter! Fel rhan o dîm CFTi, mae ei rôl yn ffocysu ar ehangu ein darpariaeth Cymraeg yn Ysgolion Cymraeg ac Ail Iaith o dalgylch Bro Edern.

Dyma'r ysgolion rydym ni'n gwasanaethu yn nwyrain y ddinas:

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
-  Ysgol Uwchradd Caerdydd
Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi
Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant
Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Teilo Sant
-  Ysgol Uwchradd Y Dwyrain